Priser for private attester

 • Sygemelding/varighedserklæring (til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg)  Kr 600,-
 • Mulighedserklæring (til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg) Kr 600,-
 • Sygemelding til eksamen (til studieplads) Kr 300,-
 • Studieophold i udlandet, attest  Kr 1000,-
 • Afbestillingsattest  Kr 500,-
 • Kørekortsattest  Kr 500,-
 • Handicapparkeringsattest  Kr 500,-
 • Attester i forbindelse med sportsbegivenheder  Kr 500,-
 • Medicinpas (ved rejser uden for Schengenlande)  Kr 500,-
 • Værgemålsattest  Kr 1800,-
 • Privat lægeattest per påbegyndt kvarter  Kr 500,-